Utmarkens Fönsterrenovering

En byggnads fönster sägs ibland vara dess ögon eller själ. Ett ingrepp på fönstren kan alltså ändra byggnadens utstrålning, till det bättre eller sämre.

Som det står i överskriften kan man ändra en byggnads utstrålning bara genom att ändra dess fönster. Som regel ser ett fönster från en viss tid ut på ett speciellt sätt precis som byggnaden. Man kan ofta bestämma ålder på byggnader med hjälp av att titta på fönstrens utförande. Skulle man sätta fel ”typ” av fönster i ett hus så är risken att det kan se konstigt ut. Det passar helt enkelt inte med ett fönster från 1875 i ett hus från 1900 talets slut som är byggd enligt detta årets standard. Man kan naturligtvis byta fönster men ändå följa de tidstypiska formerna men riskerar ändå att få en förändring. Förändringen kan då tex. bestå i att virket blir grövre, glaset blir helt plant, öppnings/stängningsbeslagen blir helt annorlunda, fönstret öppnas på ett för huset onaturligt sätt. Jämför vi med det gamla fönstret (1875) så blir det; virket är smäckert, glaset är livfullt, öppnings/stängningsbeslagen är genuina, mer eller mindre handgjorda, och stämmer med husets ålder, fönstret öppnas på ett sätt som anstår ett hus med denna ålder. Om man då vill göra bytet med hänseende till värmeekonomi så finns det mindre aggressiva metoder man kan använda sig av än att byta ut hela fönstret. Om man som husägare inte gillar eller är osäker på om ett byte av fönstren är det man vill göra så är det vid sådana här situationer som en fönsterrenovering kan komma i fråga. Ta gärna del av denna hemsidas information innan stora ingrepp på ert hus inleds.

Hemsidan syftar främst till att visa vad som innefattas i begreppet fönsterrenovering men även för de som önskar förkovra sig i informationen pga. tex. egna renoveringar. Hemsidan är uppdelad i 9st överskrifter som alla inriktar sig på sitt ämne. På dessa sidor finner ni information om de för fönsterrenovering ingående momenten. Kontaktuppgifter finner ni under överskriften "kontakt" högst uppe till höger på samtliga sidor.

Alla bilderna är klickbara och blir då uppförstorade. Härifrån kan man bläddra vidare till nästa bild. Man kan använda pil höger för att bläddra framåt, vänster för bakåt, upp och ned för att skrolla, och esc för att avbryta bildvisningen. Välkommen in!Varför Utmarkens fönsterrenovering?

På denna karta över Orrefors från 1767 så angränsas byn runt om av utmarker. Så det finns en koppling!
Built by fWorx.se
Webmaster: support@fworx.se
Copyright © Utmarkens Fönsterrenovering - All rights reserved 2021